Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 15:28, số lượt xem: 78

Chiều nắng thoảng hương bưởi sắc ngời
Diệu tình chan chứa lịm lòng khơi
Xiêu dào dạt toả mơ bừng tới
Chiếu rịt ràng chao mộng trỗi vời
Diều đảo lượn mây ngào ngạt hỡi
Điệu vờn loang khúc thẫn thờ ơi
Phiêu bồng ái cảm mê chờ đợi
Kiều biếc lộng thơm dạ thắm lời

Lời thắm dạ thơm lộng biếc kiều
Đợi chờ mê cảm ái bồng phiêu
Ơi thờ thẫn khúc loang vờn điệu
Hỡi ngạt ngào mây lượn đảo diều
Vời trỗi mộng chao ràng rịt chiếu
Tới bừng mơ toả dạt dào xiêu
Khơi lòng lịm chứa chan tình diệu
Ngời sắc bưởi hương thoảng nắng chiều