Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 14:51, số lượt xem: 104

Cũng là tạo hoá dựng nên
Phong lưu một tính mà duyên bẻ bàng
Cũng vì nó, rước trái ngang
Tình nồng cũng có, đau thương cũng nhiều.

Tưởng rằng sẽ trọn đường yêu
Té ra đứt gãy còn nhiều hơn ai
Dung dăng dung dẻ vài ngày
Bóng chim tăm cá lặn dài mất tăm.

Phong lưu bẻ gió thưởng trăng
Hào hoa một túi, lặng thầm ai hay
Đơn côi cũng chịu nhiều ngày
Nửa đường đứt bóng đắng cay lắm người.

Phong lưu mà thế thì thôi
Làm người bình dị một đời ổn an
Trăng thanh gió mát cùng nàng
Thi thơ xướng hoạ, nồng nàn yêu thương…