Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2019 00:34, số lượt xem: 194

Đón hưởng sum vầy đượm sắc Xuân
Chào men hạnh phúc thật đơn thuần
Rạng bừng cuộc ái luôn ngời chuẩn
Rỡ sáng duyên thề mãi tuyệt luân
Hai gắng sang về thăm cố quận
Không quên trở lại rước tân tuần
Mười phen hoạ xướng vui bàn luận
Chín nẻo yên bình đạt quán quân

Thân bằng quyến thuộc lẫn tình quân
Chúc mọi người say giữa diễm tuần
Hảo dệt tâm lòng thơ giáo huấn
Hữu choàng trí dạ phú kinh luân
Thành tâm rạng rỡ ngời anh tuấn
Công đức triền miên quyện phác thuần
Hạnh nối gia đình nên hiếu thuận
Phúc dài vạn thuở lịm hồng Xuân

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm