Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2021 19:33, số lượt xem: 90

Thương nhớ ngập hồn lịm ảo mơ
Vắng teo người đẹp rã tâm khờ
Hường tim thuở ấy tình ngô ngần
Thẫm mắt hôm nào mộng xác xơ
Hương úa dạ mòn đau giấc đợi
Sắc tan đời gãy xót duyên chờ
Thường đêm ước trỗi nồng lưu luyến
Sương quạnh giữa lòng đắng chát thơ

Thơ chát đắng lòng giữa quạnh sương
Luyến lưu nồng trỗi ước đêm thường
Chờ duyên xót gãy đời tan sắc
Đợi giấc đau mòn dạ úa hương
Xơ xác mộng nào hôm mắt thẫm
Ngẩn ngơ tình ấy thuở tim hường
Khờ tâm rã đẹp người xa vắng
Mơ ảo lịm hồn ngập nhớ thương