Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2021 23:26, số lượt xem: 72

Gởi em một chút hương cau
Nghiêng về phía ấy cho nhau được gần.

Cũng là gió giật mưa dồn
Chim kia mất tổ người thương phải lìa
Đau lòng buổi ấy cách chia
May trời cho hiệp lia thia lại về…

Chuyện xa cứ bỏ dưới quê
Hương tình còn đậm người mê cũng nhiều
Dốc lòng viết một chữ yêu
Yêu thơ, yêu nhạc rồi yêu… cả người

Trăm năm là mấy ở đời
Dễ gì gặp được anh tài, hở em…