Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2022 12:52, số lượt xem: 56

Vào Xuân chúc Hội thoả tâm đồng
Bảnh rạng thi đàn những đoá bông
Để ngọt ngào hương tình mãi sáng
Hoài thơm thảo sắc nghĩa luôn nồng
La đà mộng thắm triền thương mở
Giục giã mơ ngời nẻo ước trông
Diễm tứ thành viên lời yểu điệu
Nguồn thơ Xướng Hoạ thoảng tươi hồng

Xướng Hoạ cùng nhau diễm ảo hồng
Ân tình gắn chặt thoả đời trông
Cài bay bổng nhớ cho vần rạng
Trỗi hẹn hò thương để tứ nồng
Đạo nghĩa trau bồi thâm thuý cảnh
Thi Đường phả đắm nuột nà bông
Trầm hương toả ngát thành viên đượm
Chúc cả vườn thơ vững hiệp đồng