Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2022 21:07, số lượt xem: 51

Rạng rỡ anh mừng tám buổi ba
Tình anh lộng lẫy quý hơn quà
Anh thùa cảnh lộng ngời như lá
Cõi cảm anh chuyền thắm tợ hoa
Ngõ đượm mơ màng anh trí lả
Vầng thương rực rỡ ái anh sà
Em hoài nũng nịu vòi anh nhá
Nẻo mộng anh thề mãi chúng ta

Nẻo mộng anh thề mãi chúng ta
Lòng anh phảng phất ngọc hương sà
Anh lèn khúc dạo ngời hơn chả
Quãng lịm anh đền ngát hẳn hoa
Mãn kiếp miên trường anh thoả dạ
Cùng anh cảm xúc cõi lâng quà
Anh thường nghĩ ngợi về em cả
Rạng rỡ anh mừng tám buổi ba