Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Y (2)
Đăng ngày 18/12/2017 10:40, số lượt xem: 322

Chúc ngành Y lộng suốt mùa xuân
Dược thảo Nam bang choán thị phần
Bệnh viện thêm giường cho lớn nhỏ
Thuốc ngoài sẵn tiệm bán toàn chân
Lương y từ mẫu hoài thơm dạ
Sở học tài năng quyết rạng thần
Cứu độ chúng sanh lìa tật bệnh
Tim vàng lả lướt quyện nguồn ân

Tim vàng lả lướt quyện nguồn ân
Bác sỹ chuyên khoa thật xuất thần
Chuyên khảo Đông y vào bệnh tật
Hay dùng Thảo dược trị đầu chân
Wép-sai[1] quảng bá len từng bạn
Fây-búc[2] truyền thông đến mỗi phần
Cứu chữa cho người tâm Hải Thượng
Chúc ngành Y lộng suốt mùa Xuân

[1]Website – [2]Facebook