23.00
1 người thích
Đăng ngày 20/01/2020 13:19, số lượt xem: 235

Chúc thơ vạn thuở ngát hương mười
Chúc phước ân về được chẵn mươi
Chúc bạn êm đềm loang sắc trỗi
Chúc em rạng rỡ điểm môi cười
Chúc thơm thảo mãi ngàn hoa diệu
Chúc chứa chan hoài triệu nẻo tươi
Chúc cuộc tình duyên bừng vẻ mới
Chúc xuân thắm đẫm ở tim người

Chúc xuân thắm đẫm ở tim người
Chúc dạ vuông tròn được biếc tươi
Chúc đạo tâm ngời loang mắt toả
Chúc ân nghĩa sáng đọng môi cười
Chúc đầy mộng ước dù trăm tuổi
Chúc thoả mơ nguyền dẫu mấy mươi
Chúc thế gian này luôn ổn định
Chúc thơ vạn thuở ngát hương mười