Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/01/2021 18:38, số lượt xem: 119

Vào Xuân chúc Hội kết tâm đồng
Biếc rạng thi đàn triệu đoá bông
Để ngọt ngào hương tình mãi sáng
Hoài thơm thảo sắc nghĩa luôn nồng
Là đà mộng thắm triền thương mở
Giục giã mơ ngời nẻo đượm trông
Diễm tứ thành viên lời yểu điệu
Nguồn thơ xướng hoạ thoảng tươi hồng

Xướng hoạ cùng nhau dệt ánh hồng
Ân tình diễm lệ thoả đời trông
Cài bay bổng nhớ cho vần rạng
Ghép hẹn hò thương để tứ nồng
Đạo nghĩa sâu bồi thâm thuý dạ
Thơ Đường rực đắm nuột nà bông
Trầm hương toả ngát thành viên giỏi
Chúc Hội tròn năm vững hiệp đồng