Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2020 17:41, số lượt xem: 160

Ánh đạo loang bừng rộn rã ơi
Na-xa-rét ấy hiện Ngôi Lời
Chuồng chiên giá lạnh ngời hương toả
Máng cỏ cơ hàn diễm tuyết rơi
Vọng tiếng Thầy rao chuyền mát dạ
Lừng danh Chúa dạy trỗi thơm trời
Dòng Kinh Thánh rạng ngày hôm đó
Luận giảng Tin Lành tận biển khơi

Luận giảng Tin Lành tận biển khơi
Lòng mau tỉnh ngộ hướng Cha Trời
Đường ngay mãi khắc đừng cho trật
Lối thẳng luôn gìn chớ để rơi
Sứ điệp linh mầu trong mỗi chữ
Điều răn ảo diệu giữa muôn Lời
Trần gian Chúa cứu toàn nhân loại
Ánh đạo dâng bừng rạng rỡ ơi