Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Chúa (8)
Đăng ngày 15/12/2017 13:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 18/12/2017 10:12, số lượt xem: 405

Ánh Đạo xưống trần rạng rỡ soi
Na-xa-rét ấy hiện Ngôi lời
Chuồng chiên giá lạnh cùng hương lại
Máng cỏ đông hàn đẫm tuyết rơi
Vọng tiếng Đức thầy vang thấu đất
Sáng danh Cha cả ở trên trời
Thánh kinh ghi lại ngày hôm ấy
Rao giảng Tin Lành tận biển khơi

Rao giảng Tin Lành tận biển khơi
Kíp mau tỉnh ngộ hướng Cha trời[1]
Đường ngay hãy nhớ đừng thay đổi
Nẻo hạnh luôn gìn chớ rớt rơi
Sứ điệp linh mầu trong mỗi chữ
Điều răn huyền diệu giữa bao lời
Thế gian Chúa cứu toàn nhân loại
Ánh Đạo xưống trần rạng rỡ soi

[1]Đức Chúa Trời
Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm