Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/03/2017 13:53, số lượt xem: 599

Thẫm lặng phòng khuya rụi sắc chờ
Vàng trăng mấy nữa dạ ơ hờ
Mê nồng bạt ngỡ ngàng thân phận
Khắc khoải canh trường huyễn mị mơ
Ái hỡi sao đành chan lệ thảm
Tình ơi lại nỡ khoét tim mờ
Vì đâu bỗng chốc tàn hương lửa
Để khúc giang đầu rã ngọn tơ

Để khúc giang đầu rã ngọn tơ
Làm cho kỷ niệm bợt hoen mờ
Tình xao mộng bẽ bàng duyên số
Tức tưởi câu thề cõi biệt mơ
Cứ ngỡ chung nguyền lâng phượng thoả
Dè đâu bội phản khiến tim hờ
Đường xưa chạnh ngoái mùa hoan cũ
Thẫm lặng phòng khuya rụi sắc chờ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm