15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/09/2020 23:26, số lượt xem: 153

Quá vãng mơ về những lối xưa
Mà nghe nỗi nhớ quặn đâu vừa
Hoen lòng thuở nọ âm thầm cứa
Biệt ái hôm nào mải miết cưa
Chợt xót xa đời khi mộng vữa
Và đau đớn dạ buổi yêu lừa
Thời gian nồng mặn còn chi nữa
Hỡi kẻ vong tình đã thấu chưa

Tình vong ước hẹn có ra gì
Khẩn nguyện tan tành nuối tiếc chi
Tất cả mê lầm thôi chớ nghĩ
Bao điều dối gạt hãy lờ đi
Người sao lại nỡ vùi duyên hỉ
Ái hỡi cam đành dạo khúc bi
Để giấc từng đêm sầu huyễn mị
Niềm đau ám ảnh suốt xuân thì

Chợt hiểu lời yêu cũng chỉ là
Nên người bạc bẽo phụ tình ta
Đành treo dĩ vãng vào băng giá
Lặng giấu ân nguyền giữa tuyết pha
Ảo mộng giờ đây trần trụi quá
Huyền mơ thuở ấy đảo chao mà
Thì thôi tiễn biệt mùa thương giả
Kỷ niệm chôn vùi đỡ xót xa