Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 19/03/2016 11:12, số lượt xem: 526

Quảng Trị ru hời vọng luyến mang
Cổ Thành mùa rợp những triền vang
Thuyền ghe Thạch Hãn lùa mây trắng
Bến nước Triệu Phong phả ngọc vàng
Nhô nhấp sóng nguồn Gia Đẵng mạn
Dịu êm luỹ cát Hải Lăng ngàn
Khe Sanh kịch chiến rền bom đạn
Cửa Việt giao hoà tiếng phúc an

Mỹ Thuỷ biển trời thật ổn an
Trường Sơn xoải cánh rẽ muôn ngàn
Cầu xưa Mỹ Chánh soi dòng cạn
Cồn cũ Gio Linh tắm nắng vàng
Vẳng tiếng chuông chùa Sắc Tứ rạng
Gieo đời sỹ tử Nguyễn Hoàng vang
Nhan Biều cây trái sum suê mãn
Quảng Trị ru hời vọng luyến mang

Tính danh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm