15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/04/2020 18:33, số lượt xem: 295

Kỷ niệm son vàng mãi vẫn nguyên
Từng đêm ngoái tưởng giấc mơ huyền
Mà nghe thoảng vọng thời gieo nắng
Lại muốn quay về thuở ướm duyên
Đã lụi câu hò thơm nhịp ước
Còn chi khúc nhạc thắm trăng nguyền
Vì lo cuộc sống đành ly biệt
Chạnh nhớ bao lời được nhủ khuyên

Chạnh nhớ bao lời được nhủ khuyên
Nồng hương Quảng Trị ngát tâm nguyền
Đường xưa ướp mộng ngời hoa bướm
Lối cũ gieo tình thắm cõi duyên
Rộn khúc yêu kiều mơ bạn diễm
Buồn khi lặng lẽ đón trăng huyền
Thầm ao ước lại bờ sông Hãn
Kỷ niệm son vàng mãi vẫn nguyên