Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 18:08, số lượt xem: 36

Cường dương cậu đốm thử chưa nè
Đối xử nhân từ lão bạch nghe
Lẩu mực thơm trời mơ ẵm ké
Dồi khoang lả gió mộng xuyên kè
Vang lừng ả vện hoài xâu xé
Tận hưởng em vàng mãi lấy le
Dẫu nhỏ nhưng nòi nên cún lẹ
Lòng đen nghĩa bạc mõm hay nhè

Giằng co cẩu tặc dễ tuôn nhè
Nịnh sũng môi mềm chú cảnh le
Lỗ ngạch tây tàu ưa nhảy ré
Mìn bom lính khuyển hợp soi kè
Lòng lang sủa nhặng kinh hồn né
Mõm sói tru ầm hoảng loạn nghe
Nhỡ gặp xa bầy linh cẩu nhé
Đầu trâu mặt chó tởm ghê nè