Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/08/2019 17:04, số lượt xem: 338

Thiếp chàng xuất nhập nhuyễn âm dương
Nằm đứng ngồi lăn ngọt đoản trường
Xuân hạ xuống lên nhiều bực sướng
Đêm ngày qua lại mãi khờ thương
Tỉnh mê choàng thả tuỳ lơ vượng
Thực ảo rời đan kệ xú tường
Hàn nhiệt nắng mưa dù đẹp chướng
Nói làm khoan nhặt dẫu mềm cương

Thuận nghịch thù ân tựa muối đường
Vui buồn mặn nhạt chuyện chàng nương
Xa gần nhớ lãng nhiều mê gượng
Trên dưới về qua lắm xám hường
Chung né cận xa hoài bỏ vướng
Sung tàn gắn nhả mãi rời vương
Khóc cười nói ngậm cùng chê thưởng
Xấu tốt dở hay lẫn thật lường