Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2021 00:33, số lượt xem: 102

Vẫn ước môi tình thoả mộng chân
Ngàn đêm hạnh phúc phả trong ngần
Bờ yêu rạng rỡ lùa thơm, gió
Cõi nhớ la đà phủ mượt thân
Thắm mãi nghê thường xinh vạn nẻo
Ngời luôn vũ khúc diệu trăm phần
Trầu cau diễm hẹn lời thương cảm
Duỗi cánh thơ nồng toả vọng ngân

Thơ nồng duỗi cánh mượt triền ngân
Tận hưởng mù say những phúc phần
Rực rỡ hương lòng loang bốn bể
Tưng bừng sắc mộng khoả toàn thân
Rồng mây trỗi khúc lùa thơm đượm
Noãn phượng bùng then toả biếc ngần
Hãy gói tình yêu vào quả  lịm
Tim này vạn kiếp mãi hồng chân