Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2018 11:55, số lượt xem: 91

Đưa niềm sống dậy toả ngàn nơi
Tiễn chút hàn sương bạt cuối trời
Năm ngát tìm duyên lừng sắc ngợi
Bình thơm tiếp mộng khoả hương ngời
Say lòng giữa cõi mừng Xuân mới
Thắng dạ bên đời đón Tết tươi
Lợi phước hồng ân dào dạt gởi
Đón mai lộng thắm tuyệt hương vời

Chào nước non ta đẹp tuyệt vời
Xuân nồng vương vấn toả lừng tươi
Hạnh thơm ước nguyện đầu năm mới
Phúc diệu cầu mong giữa tiết ngời
Hồng quyến hoa tình chan chứa ngợi
Mong vê nụ ái ngát ngan trời
Đợi duyên giai ngẫu tưng bừng tới
Hưởng tết thanh bình ấm vạn nơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tung hoành trục khoán – Bát đồng âm