Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/01/2021 10:15, số lượt xem: 127

Thân chào tuổi mới giữa bình minh
Khát vọng trầm hương  được khởi trình
Đạo nghĩa thơm ngời luôn cố định
Tìm lòng mát ngọt mãi phồn vinh
Viền câu xử thế gieo điềm tĩnh
Dệt khúc bồi tâm đắm nhiệt tình
Nguyệt sáng chan hoà thơ phú vịnh
Kim bằng Xướng-Hoạ phước trường sinh

Rạng rỡ thi đàn hiệp chúng sinh
Đồng tâm kết nghĩa thắm chân tình
Bằng an hạnh phúc đời thanh tịnh
Diễm lệ thiên đàng phước hiển vinh
Luận thảo cùng nhau rồi quyết định
Bồng say với bạn khởi đăng trình
Lòng ngay trực chỉ đường công chính
Dạ thẳng trong ngần ánh nguyệt minh