23.00
1 người thích
Đăng ngày 25/01/2020 08:27, số lượt xem: 249

Ước một mùa Xuân thái hoà
Đất trời rộng mở, gió là lượt thơm
Cỏ cây hoa lá căng hườm
Nguồn yêu rộn rã lời bươm bướm tình.

Cầu cho nắng mới tuyền xinh
Để đôi trai gái được bình minh duyên
Bến mơ kè cặp với thuyền
Bồng lai tiên cảnh dệt uyên ương nồng.

Vẫn xin rạng rỡ cánh hồng
Cho đời ý nghĩa đượm bồng bềnh thơ
Dệt nên ước vọng vô bờ
Hướng về phía trước, thốt: ơ hay… ngần.

Mãi hoài tươi rói cành Xuân
Thắm tô nhân loại, phả ân nghĩa ngời
Chào Xuân diễm, lộng muôn lời
Hùng tâm tráng khí nguyện đời đời vang…