Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tết (3)
Đăng ngày 30/12/2017 09:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 05/02/2018 11:48, số lượt xem: 269

Lại một mùa Xuân đến nữa rồi
Mong nào xui rủi thảy đều trôi
Cầu cho lợi đẫm tiền đưa lối
Ước được danh cao ghế sẵn ngồi
Tháng chẵn lộc hưng ngời đẹp cội
Niên dài phúc vượng thắm nồng môi
Toàn gia sức hiệp cùng vươn tới
Để chữ phú vinh thoải mái bồi

Chúc bạn Đường thi tứ mãi bồi
Câu vần xướng hoạ đẹp tròn môi
Việc làm tiến bộ thăng nhiều mối
Gia đạo bằng an ổn chỗ ngồi
Rạng rỡ trong ngoài thơm thảo trội
Êm đềm khuya sớm ngọt ngào trôi
Hai Không Mười Tám tài sắc trỗi
Hạnh phúc công danh vượng thật rồi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm