Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 21:11, số lượt xem: 86

Thương đẫm thuở lòng ran mãi nhớ
Lệ nhiều tuôn dỗi giận đời cay
Nường ơi nhạt úa nguồn yêu lặng
Ái hỡi xiêu mờ khúc mộng bay
Vương khổ dạ nhàu xa xót dậy
Rũ đau lời héo thảm thê đầy
Hương nguyền vỡ nát hoan nồng rụng
Dạ đắng thêm sầu lả khướt say

Say khướt lả sầu thêm đắng dạ
Rụng nồng hoan vỡ nát nguyền hương
Đầy thê thảm héo lời đau rũ
Dậy xót xa nhàu dạ khổ vương
Bay mộng khúc mờ xiêu hỡi ái
Lặng yêu nguồn úa nhạt ơi nường
Cay đời giận dỗi tuôn nhiều lệ
Nhớ mãi ran lòng thuở đẫm thương