Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2024 08:24, số lượt xem: 31

Đôi mình thuở ấy đẫm nồng say
Chỗ hẹn đầu tiên chính cảnh này
Nguyện chỉn chu hoài không rã đám
Mơ ngào ngạt mãi chẳng dời thay
Hương lòng cẩm thạch yêu kiều diễm
Cảm hứng tình thơ lãng mạn dày
Dệt mỹ nhân cùng trang hảo hán
Cau trầu thoả mộng nghĩa gừng cay

Vỡ mộng ân tình phủ đắng cay
Lòng thương tổn nặng nỗi đau dày
Ưu phiền thống khổ ê chề hỡi
Tản mác điêu tàn nghiệt ngã thay
Sượng rã rời vây hồn thảm đó
Buồn thơ thẩn lại chốn xưa này
Chua lè kỷ niệm mùi hoang phế
Ngõ cụt chôn vùi thuở đắm say