Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 15:53, số lượt xem: 109

Xưa tráo trở tình ái chuyển lay
Gối chăn nhoà nhạt thảm thê này
Thừa khao khát mộng hoà tim sánh
Lắm dở dang nguyền chuốc lệ cay
Đưa kiếp úa sầu chan mắt dạ
Trở duyên hờn dỗi rót đêm ngày
Vừa đau biệt tiễn thầm ai hận
Mưa nhớ vẳng lòng chạnh trả vay

Vay trả chạnh lòng vẳng nhớ mưa
Hận ai thầm tiễn biệt đau vừa
Ngày đêm rót dỗi hờn duyên trở
Dạ mắt chan sầu úa kiếp đưa
Cay lệ chuốc nguyền dang dở lắm
Sánh tim hoà mộng khát khao thừa
Này thê thảm nhạt nhoà chăn gối
Lay chuyển ái tình trở tráo xưa