Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2020 16:14, số lượt xem: 140

Giang hồ tung cánh đã trăm đường
Nối kết anh hào khắp bốn phương
Trung trực luôn gìn nền đạo lý
Thẳng ngay mãi giữ đạo cang thường
Thi thư kỷ vật bao là tập
Nhạc hoạ lưu tình biết mấy chương
Nhất ngộ cuộc đời là hữu hạn
Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương

Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương
Xướng hoạ giữa đời mộng góp chương
Mong nguyện tâm linh hoài rạng suốt
Ước ao cuộc sống mãi bình thường
Giao tình bằng hữu tròn muôn lối
Kết nghĩa anh tài đủ vạn phương
Trăng sáng rượu đầy rung phách nhịp
Cùng nhau nhuận sắc dậy thơ Đường