Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 30/07/2019 13:37, số lượt xem: 297

Giành kịp tướng mong kết bại thành
Khiển điều lên tượng áp vòng quanh
Canh trường lội trẩy quân ào lẹ
Địa chiến say chồm mã nhảy nhanh
Xanh biếc sỹ lồng mơ lối đoạt
Thẫm ngời xe tiến mộng đường tranh
Quanh dàn pháo vẩy xiêu cờ quạt
Thành quách vững biên tốt gấp giành

Giành gấp tốt biên vững quách thành
Quạt cờ xiêu vẩy pháo dàn quanh
Tranh đường mộng tiến xe ngời thẫm
Đoạt lối mơ lồng sỹ biếc xanh
Nhanh nhảy mã chồm say chiến địa
Lẹ ào quân trẩy lội trường canh
Quanh vòng áp tượng lên điều khiển
Thành bại kết mong tướng kịp giành