Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Cờ (7)
Đăng ngày 18/03/2016 11:16, số lượt xem: 187

Quyết chí lùa Quân quyết lấn đồn
Vượt rừng dí Tốt hẹn bình non
Xe ào ủi luỹ chương trình vẹn
Pháo nã tầm doanh kế hoạch tròn
Lấp lửng xuống lên thuồn Mã gộc
Lăng xăng khép mở chổng Bồ hòn
Sĩ mưu bàn bạc xin hoà hoãn
Hai Tướng giao kèo dưỡng sức con

Hai Tướng giao kèo dưỡng sức con
Đẹp thay cặp Sĩ vẫn nguyên hòn
Tượng nhoài thiên địa ca từ thắm
Mã nhảy hoành tung vũ điệu tròn
Cảm mộng Xe luồn hoa lẫn trái
Ơn lồng Pháo giã nước hoà non
Hơi cùng lực kiệt nhờ ông Tốt
Quyết chí lùa Quân quyết lấn đồn

Tập danh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm