Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2021 00:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 07/02/2021 00:32, số lượt xem: 106

Rành thọc CHỐT chui dấn giữa vành
Mánh kèm chơi thụt PHÁO ầm banh
Nhanh bùng kết hợp XE về lánh
Mạnh né tìm lui SĨ rút đành
Giành tiến MÃ bay vờn loạn cảnh
Đánh ào QUÂN chạy lướt mù tranh
Anh hùng khởi TƯỢNG lên đường chánh
Thành ngập nước văng TƯỚNG rã mành

Mành rã TƯỚNG văng nước ngập thành
Chánh đường lên TƯỢNG khởi hùng anh
Tranh mù lướt chạy QUÂN ào đánh
Cảnh loạn vờn bay MÃ tiến giành
Đành rút SĨ lui tìm né mạnh
Lánh về XE hợp kết bùng nhanh
Banh ầm PHÁO thụt chơi kèm mánh
Vành giữa dấn chui TỐT thọc rành