Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2022 16:50, số lượt xem: 46

Lả lướt mây vờn huyễn diệu trăng
Trời đêm ẩn hiện ước mơ giằng
Mùi thơm toả nệm cưng chiều gắng
Sắc diễm đan lòng cảm nhận thăng
Cổ tích bừng ngây lờ lững nặng
Tình nhân lượn dẻo thiết tha bằng
Mầm yêu động cỡn loang thềm vắng
Vũ điệu mê hồn vút thẳng băng

Mê hồn vũ điệu quyến đường băng
Rợp nẻo huyền mơ sũng giấc bằng
Nguyện giữ lòng chim đừng phí lẳng
Chăm gìn mộng bướm khỏi trầm thăng
Bồi duyên diễm sắc tình luôn gặng
Cảm dạ đồng tâm ý mãi giằng
Nóng bỏng trầu cau đầy ngãi nặng
Mây vờn lả lướt diệu mùa trăng