Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2022 22:04, số lượt xem: 161

Thăm Hà Nội ghé chỗ mình ưa
Lịch sử ngàn năm dũng khí thừa
Ấy Cổ Loa thành kiêu hãnh lượn
Kia đền Thục Phán cảm hoài đưa  
Gieo vào Giếng Ngọc ngùi vay trả
Giã biệt Bà Châu đắng phỉnh lừa
Khoảng tháng Giêng về khơi lễ hội
Cho toàn cõi Việt nhớ người xưa

Cổ tích ghi rành những chuyện xưa
Thần Cao Lỗ chán kẻ giăng lừa
Đành buông thánh nỏ quân thù sợ   
Bỏ mặc Loa thành gió bão đưa
Thiết tưởng trừ gian hoài vẫn chặt
Đề cao cảnh giác mãi không thừa
Chiều vang tiếng gọi từ sâu thẳm
Cẩm tú sơn hà thật dễ ưa