Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2019 23:06, số lượt xem: 211

Gắng sức đua tài khổ vẫn theo
Làm cho số phận giống cây bèo
Long đong quá thể làm thân vẹo
Vất vả bao chừng khiến dạ teo
Chẳng có nàng nao thèm chút tẹo
Không hề cô nảo chịu vờ đeo
Trò vui biệt tích toàn lo ngoẻo
Suốt cả đêm dài mộng nỏ leo

Suốt cả đêm dài mộng nỏ leo
Nhọc nhằn cát bụi cứ hoài đeo
Ngày công việc đến tay hoài đẻo
Tối mộng mơ về cảnh vắng teo
Cứ ngỡ đời thơm bằng cục kẹo
Nào hay số mạt đắm ao bèo
Gió giông hỗn loạn tìm đâu néo
Gắng sức đua tài khồ vẫn theo