Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2021 16:29, số lượt xem: 62

Tim hồng chớ gởi loại nhè say
Nó trỗi khùng điên thiệt khổ này
Sớm ngổn ngang nhà vương bãi bậy   
Đêm buồn bực trí đẽo lòng cay
Tiền cho quán rượu sa đà phỉ
Gạo vẫy thùng bia ngán ngẩm bày
Nhậu đã vô rồi quên tất thảy
Lăn đùng giữa bẩn tít mù quay

Chỏng vó chân vòng dễ lộn quay
Cò chim lắm buổi cũng phơi bày
Tào khang hết nghĩa bơ phờ vẹo
Cổ tích xong đời rệu rã cay
Sũng ngậm ngùi tim hờn thuở đó
Khờ chao đảo trí sụm nơi này
Vầy nên khắc dạ ghi lòng hỡi
Miễn hợp duyên cùng kẻ khướt say