Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 00:12, số lượt xem: 36

Lễ hội tình yêu toả thắm mùa
Trên đường sắc diễm dợm mùi đua
Nồng mê mẩn đắm hồi xuân dậy
Sũng hẹn hò vương thoả ước thùa
Ngọc nữ tươi nhuần tha thướt nẻo
Hoa hồng khả ái điệu đà tua
Rồi chim bướm lộng cùng khiêu vũ
Cảnh mộng vờn bay giữa gió đùa

Chiều xuân cổ tích đẫm nô đùa
Vũ điệu tương phùng khởi lắm tua
Cảm xúc bồng lai vòi vĩnh dậy
Cầu duyên nguyệt lão nỉ non thùa
Hương mùi mẫn gối hoài lan toả
Mộng sởn sơ tình cũng gắng đua
Ủ mặn nồng luôn tràn ngẫu hứng
Cùng nhau cợt giữa gió sang mùa