Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/01/2019 17:40, số lượt xem: 493

Trời xanh thoảng gió ngát hương đồng
Thơm thảo an bình cảnh nghiệp nông
Sương lớp lung linh choàng ảnh ảo
Cây hàng tha thướt lượn mơ nồng
Bềnh bông giữa cõi như thêm sắc
Loáng thoáng bên triền đã dợm đông
Thôn bản rùng vai chào nắng mới
Tình quê thanh thoát nhẹ tâm lòng

Xa quê mãi nhớ đến hương đồng
Ôi ngát mơ màng một cánh sông
Quá vãng triền xưa men khúc cạn
Ân tình dốc cũ thoải bờ nông
Cha tần tảo một sương hai nắng
Xuống thác trèo non mẹ gánh gồng
Vẫn giấu trong lòng mùi rạ cũ
Cầu xin trúc quế mãi thơm nồng