Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2022 00:14, số lượt xem: 160

Thăm đền Mạc Cửu ghé Hà Tiên
Thoảng tiếng Thần chung dõi mẹ hiền
Hải Tặc kiên cường ngăn bão tố
Giang Thành hiểm yếu giữ vùng biên
Luồn mây Đá Dựng vào yên tĩnh
Cưỡi dốc Bình San giải muộn phiền
Vọng tưởng tao đàn Anh Các diễm
Đông Hồ thưởng nguyệt thắm đoàn viên

Tháp Bảy cung trời diễm lạc viên
Trèo Kim Dữ vọng giảm ưu phiền
Đề Liêm dũng khí hồi ngăn giặc
Động Đá can trường thuở giữ biên
Tĩnh lặng Phù Dung ngời cảnh biếc
Bình an Xóm Vược sũng tâm hiền
Chùa Tiêu Tự đón lời kinh vẳng
Cuối quãng du hành thưởng Ngọc Tiên