Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/07/2021 21:21, số lượt xem: 226

Tổ quốc muôn đời mãi ngọt hương
Niềm yêu thắm đượm gởi sa trường
Êm đềm dõi mắt đầy che chở
Rộn rã chao lòng cảm vấn vương
Mộng hỡi đêm ngời thơm thảo biếc
Tình ơi thuở đẹp ngất ngây hường
Cầu mong mọi chốn thanh bình toả
Trải nguyện theo người cõi gió sương

Trải nguyện theo người cõi gió sương
Tình ta vọng ước phả xuân hường
Cầu cho chí cả ngon lành trỗi
Toả mộng tâm hùng diễm sắc vương
Đất mẹ đêm ngày chong ngưỡng cửa
Niềm tin lẽ sống gởi thao trường
Dù lâm nghịch cảnh đừng xao lãng
Tổ quốc muôn đời mãi ngọt hương