Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/02/2022 00:25, số lượt xem: 51

Khi lòng nhảy loạn rách màn đêm
Dõi mắt chờ ai ở cạnh thềm
Lả hết thân mình khan giọng dỗi
Đau hoài cổ họng rát lời chêm
Linh hồn giãy chết xiêu vùi bẹp
Thể phách tàn canh sụm rã mềm
Nhấp nhỏm vào ra buồn nẫu ruột
Ma tà giễu cợt khiến càng rêm

Ma tà giễu cợt khiến càng rêm
Suốt buổi buồn xo nhão dạ mềm
Lệch cổ quằn môi thờ thẫn hóng
Toang đầu chóng mặt hững hờ chêm
Tiêu tùng ngợp trí đần sau cửa
Vật vã đày thân xỉn trước thềm
Khổ quá tình yêu thường quẫy đạp
Khi lòng nhảy loạn rách màn đêm