Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2022 22:03, số lượt xem: 49

Hãy sống thơm đời lịm vẻ chân
Lòng gieo cảm xúc ngợi ca vần
Bền tâm rộng rãi bồi hương phấn
Diệu nghĩa sâu dài toả sắc thân
Sách vở hoài xem ngời những vận
Cầm thư mãi lộng biếc muôn phần
Đừng nên cướp giật dây vào bẩn
Cốt lõi bao trùm thảy mộng vân

Cốt lõi bao trùm thảy mộng vân
Trời thương số mệnh rỡ thêm phần
Câu lời nhắn nhủ đầy loang phận
Quãng nhạc mơ màng ước toả thân
Luyến khẽ khàng hương ngời biển vận
Tìm ngan ngát cảnh đượm muôn vần
Trần gian đã luỵ nhiều vương vấn
Hãy sống thơm đời lịm vẻ chân