15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/04/2020 09:24, số lượt xem: 201

Sương trắng phủ nhoè huyễn ảo thông
Ngưỡng thầm thơ diệu cõi mờ trông
Thương đồi diễm ước mơ choàng mộng
Tưởng nẻo thơm nguyền ngóng đợi mong
Đường dạo uốn quanh triền phả bóng
Hướng quành chao lượn bướm vờn ong
Vương tình ngát đẫm loang hồ sóng
Trường với bạn xưa ngoái chạnh lòng

Lòng chạnh ngoái xưa bạn với trường
Sóng hồ loang đẫm ngát tình vương
Ong vờn bướm lượn chao quành hướng
Bóng phả triền quanh uốn dạo đường
Mong đợi ngóng nguyền thơm nẻo tưởng
Mộng choàng mơ ước diễm đồi thương
Trông mờ cõi diệu thơ thầm ngưỡng
Thông ảo huyễn nhoè phủ trắng sương