Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/01/2022 11:09, số lượt xem: 85

Xa ngái gởi lòng hẹn ấy ơi
Vẹn yêu tình nhé mãi chung lời
Cà mơ ngọt đắm tràn lan dệt
Ướp mộng ngây dìu quấn quyện khơi
Da mát ngợp hồn say biếc rạng
Nguyệt xinh lồng sắc đượm thơm ngời
Ngà trăng ánh diệu trầm hương toả
Nga cuội bỡn đùa giọng lả lơi

Lơi lả giọng đùa bỡn cuội nga
Toả hương trầm diệu ánh trăng ngà
Ngời thơm đượm sắc lồng xinh nguyệt
Rạng biếc say hồn ngợp mát da
Khơi quyện quấn dìu ngây mộng ướp
Dệt lan tràn đắm ngọt mơ cà
Lời chung mãi nhé tình yêu vẹn
Ơi ấy hẹn lòng gởi ngái xa