Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/12/2018 11:50, số lượt xem: 250

Lần giở thư xưa
Mộng níu bao vừa
Dường ai ngồi tựa
Khiến nhớ đòng đưa.

Tím rịm choàng trưa
Khúc hát vọng dừa
Nghe lòng xót ứa
Diễm ái đà tưa.

Ngày cũ muối dưa
Bỗng chen dối lừa
Ngày nao hương lửa
Nay đã thớt thưa.

Quá vãng gió mưa
Nỗi xót dư thừa
Giờ đây tàn rữa
Để mộng cù cưa…