Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/01/2019 10:28, số lượt xem: 242

Đời xong bạc tóc phủi tay về
Chớ mãi ôm đồm những món khê
Bại thắng đau đầu thêm tốn lệ
Thành hư mỏi trí lại rêm mề
Đời yên dạ thản cần chi kế
Phước dựng tâm bình nhớ tránh dê
Hẹn ước tào khang đừng lỗi thệ
Gìn lòng giữ đạo thoát đường mê

Gìn lòng giữ đạo thoát đường mê
Lắm mộng điêu tàn bởi hám dê
Dẫu kẻ tranh giành đâu nóng ruột
Dù ai chọc tức chẳng lay mề
Câu tình vạn thuở luôn nồng mặn
Chữ đức muôn đời chẳng thối khê
Biết đủ thì tâm hoài rạng rỡ
Đời xong bạc tóc phủi tay về