15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/11/2019 17:34, số lượt xem: 210

Thành tựu quy trình vang  bốn biển
Danh lừng sư phạm hoài mơ viễn
Rực hương bút sách lộng tim hiền
Rỡ sắc tâm hồn dâng trí thiện
Nghĩa rộng văn bài cố lực biên
Ân ngời huấn đạo ra lòng hiến
Thầy ơi sáng mãi khắp bao miền
Trổi nghiệp huy hoàng công đức hiển

Trỗi duyên giáo dục thoả mong nầy
Nghiệp sáng thơm lời ước vọng đây
Huy toả tưng bừng câu chữ dậy
Hoàng chan rộn rã sắc hương vầy
Công trình dẫn lối triền miên vẫy
Đức độ soi đường mẫu mực xây
Hiển quý muôn đời ngan ngát trẩy
Thành danh rực rỡ nghĩa ân thầy