Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: 8.3 (1)
Đăng ngày 06/03/2018 11:59, số lượt xem: 138

Công thành danh toại tiếng nga ngân
Công đức thiện lương rạng viễn gần
Công đoạn thiên xây đừng bỏ phí
Công trình nhân tạo chớ chia phân
Công tâm gởi bạn nên thành quý
Công nghĩa trao nhau quả rất cần
Công nghệ giúp người gần gũi lại
Công trời giữ mãi sắc tình Xuân

Dung thứ cho tâm dịu đứng ngồi
Dung dăng đàn trẻ kéo cùng lôi
Dung nhan toàn vẹn không suy xuyễn
Dung mạo xinh tươi chẳng vãn hồi
Dung dưỡng tình người thơm nghĩa ấy
Dung hoà nhân thế đẹp ơn rồi
Dung thân giữa cõi đời nhung lụa
Dung lượng phải vừa đẹp thịt xôi

Ngôn thi khiến dạ mãi ngù ngơ
Ngôn lộng làm ai cũng dại đờ
Ngôn ngữ đàng hoàng không thả cửa
Ngôn từ cẩn mật chớ tầm vơ
Ngôn hành đồng nhất hay nhiều đó
Ngôn luận chỉnh tề quý lắm cơ
Ngôn xuất dịu dàng thương trọng nể
Ngôn tâm trong sạch được tôn thờ

Hạnh phúc lá hoa rạng cội cành
Hạnh lâm y đức mượt mà thanh
Hạnh phùng quân tử chao lay trướng
Hạnh ngộ giai nhân khẽ động mành
Hạnh sự đăng khoa vui khắp lượt
Hạnh trường viên mãn lượn tròn quanh
Hạnh viên mừng rỡ mùa an lạc
Hạnh vận thong dong bỏ chẳng đành

Thủ nhất thanh