Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Sử (4)
Đăng ngày 29/03/2018 14:24, số lượt xem: 260

Huyền Trân theo lệnh thánh ban truyền
Về xứ Chiêm Thành giữ chính chuyên
Từ giã Khắc Chung ngùi ước thệ
Hiệp hôn Mân đế rạng ân nguyền
Rộng thêm tổ quốc nhiều quan ải
Hẹp lại tâm lòng lắm nỗi quyên
Vị quốc hiến đời không quản ngại
Anh thư nức tiếng vọng sơn tuyền

Theo lệnh vua truyền giã biệt đi
Chiêm Thành xứ lạ xót hài nhi
Khắc Chung từ giã tình heo hút
Mân đế hiệp hôn cõi rậm rì
Rộng rãi quê hương nhiều toả rạng
Hẹp hòi thân phận lắm sầu bi
Huyền Trân tận hiến nào quan ngại
Vị quốc anh hùng diễm sử ghi