Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2021 20:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/08/2021 20:57, số lượt xem: 62

Khi về bến cũ một chiều mưa
Ảo diệu người ơi dỗ mấy vừa
Mắt chạm xem gần qua rẻo mãi
Môi hoài gọi khẽ lấy chồng chưa
Âm thầm dạ bỗng sầu xơ xác
Lặng lẽ hồn chao nuối thải thừa
Mới bữa hôm nào thơm thảo giọng
Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa
Bởi cuộc thề nao bỗng quá thừa
Thuở bặt hương tình xa xót mãi
Em tuyền hạnh phúc rỡ ràng chưa
Vì đâu cõi nhớ không choàng đủ
Đến nỗi lòng yêu chẳng buộc vừa
Nuối những triền mơ vàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa