Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2022 20:38, số lượt xem: 43

Thoả mãn vần thơ xướng hoạ Đường
Cho dầu bạn hữu ngút ngàn phương
Từng khi sũng nhớ bên triền phượng
Lắm buổi mờ trông giữa dặm trường
Nét chữ rồng bay vờn mộng tưởng
Câu từ ý lượn toả nguồn thương
Nhìn bao điển cũ mơ hình tướng
Cổ tích xưa nào đẫm giọt sương

Cổ tích xưa nào đẫm giọt sương
Tâm hồn ấp ủ ngọt ngào thương
Êm đềm tứ vận nồng mơ sũng
Sáng sủa lòng tim diễm mộng trường
Đạo nghĩa thơm lời mong ửng hướng
Ân tình diệu sắc toả ngời phương
Thăng trầm xã hội dù không tưởng
Thoả mãn vần thơ xướng hoạ Đường