15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/04/2020 16:53, số lượt xem: 192

Cảm tạ vào ăn quán bạn bè
Xin người nhớ mãi ngõ đường nghe
Mời anh ngát đượm nhiều tô nhé
Tiếp chị ngời thơm lắm bát nè
Hối hả ra liền quân chẳng né
Âm thầm húp mạnh khách nào che
Hương lừng đặc sản tình quê mẹ
Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè

Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè
Tuy rằng đạm bạc mái dừa che
Nồng hương sực mũi hoài ưa nhé
Ngọt nước bào gan mãi nhớ nè
Ớt đỏ thêm rồi say giữa ré
Da vàng gượm nuốt ngậm mà nghe
Mùi thơm tuyệt hảo xin mời ghé
Cảm tạ vào ăn quán bạn bè